ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
ซ่อน

ทัวร์ภูฏาน 26 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

(BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS

ทัวร์โค๊ด TSFT190567
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bhutan Airline
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3)

ทัวร์โค๊ด TSFT194938
เดินทางช่วง
 Bhutan Airline
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 56,900 บ.