ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

BT-TPE04_SL Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

รหัสสินค้า: TSFT190012
BT-TPE04_SL Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 62 - 29 มิ.ย. 63 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
9 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 18,900 23,900 แสดง - 0 27
Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 18,900 23,900 แสดง - 0 25
Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 0 27
Sold Out
16 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 16,900 21,900 แสดง - 0 26
Sold Out
17 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 16,900 21,900 แสดง - 0 25
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 16,900 21,900 แสดง - 0 27
Sold Out
23 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 16,900 21,900 แสดง - 0 29
Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 0 25
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 0 28
Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 19,900 24,900 แสดง - 1 25
8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 17,900 22,900 แสดง - 0 25
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 0 25
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 19,900 24,900 แสดง - 16 25
29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 9 25
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 15 25
25 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
1 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 18,900 23,900 แสดง - 23 25
22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
5 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
27 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
24 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25

ช่วงเวลาเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

BT-TPE04_SL Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม
BT-TPE04_SL Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม
ราคาเริ่มต้น 16,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน