ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

XW-T38 Hello Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสสินค้า: TSFT192103
XW-T38 Hello Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
11 ธ.ค. 62 - 23 มี.ค. 63 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 28 28
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30 30
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 32 32
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 31 31
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 31 31
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30 30
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 30 30
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,888 27,388 แสดง - 30 30
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 24,888 29,388 แสดง - 30 30
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 24,888 29,388 แสดง - 25 25
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 18,888 23,388 แสดง - 30 30
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 20 20
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25 25
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 31 31
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30 30
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 16,900 21,400 แสดง - 30 30

ช่วงเวลาเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

XW-T38 Hello Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
XW-T38 Hello Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน