ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ZSIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3D2N 3D2N

รหัสสินค้า: TSFT193047
ZSIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3D2N 3D2N

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 ม.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
3 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 30 30
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 25 25
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 25 25
16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
18 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
30 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
1 ก.พ. 63 - 3 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
6 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,999 17,999 แสดง - 30 30
8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 14,999 18,999 แสดง - 30 30
15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,999 15,999 แสดง - 30 30
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 30 30
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 30 30
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 30 30
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 30 30
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 30 30
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 30 30

ช่วงเวลาเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZSIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3D2N 3D2N
ZSIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3D2N 3D2N
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน