ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ZICN42 เกาหลี ฮวาชอน โซล [เลสโก ว้าวตกปลาน้ำแข็ง] (พักสกีรีสอร์ท 1 คืน) 5D3N

รหัสสินค้า: TSFT193428
ZICN42 เกาหลี ฮวาชอน โซล [เลสโก ว้าวตกปลาน้ำแข็ง] (พักสกีรีสอร์ท 1 คืน) 5D3N

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
6 ม.ค. 63 - 3 มี.ค. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 17,999 24,999 แสดง - 31 31
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 17,999 24,999 แสดง - 31 31
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 17,999 24,999 แสดง - 23 23
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 17,999 24,999 แสดง - 31 31
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 17,999 24,999 แสดง - 31 31
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 19,999 26,999 แสดง - 31 31
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 19,999 26,999 แสดง - 31 31
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 17,999 24,999 แสดง - 31 31
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 17,999 24,999 แสดง - 31 31
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 17,999 24,999 แสดง - 31 31
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 19,999 26,999 แสดง - 31 31
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 19,999 26,999 แสดง - 31 31
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 17,999 24,999 แสดง - 31 31
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 17,999 24,999 แสดง - 31 31
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 17,999 24,999 แสดง - 31 31
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 18,999 25,999 แสดง - 31 31

ช่วงเวลาเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZICN42 เกาหลี ฮวาชอน โซล [เลสโก ว้าวตกปลาน้ำแข็ง] (พักสกีรีสอร์ท 1 คืน) 5D3N
ZICN42 เกาหลี ฮวาชอน โซล [เลสโก ว้าวตกปลาน้ำแข็ง] (พักสกีรีสอร์ท 1 คืน) 5D3N
ราคาเริ่มต้น 17,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน