ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

XJICN04 เกาหลี สกี เอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์เบอร์รี่ 5วัน4คืน เดือน พ.ย.

รหัสสินค้า: TSFT194015
XJICN04 เกาหลี สกี เอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์เบอร์รี่ 5วัน4คืน เดือน พ.ย.

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 15,888 21,888 แสดง - 30 30
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,888 21,888 แสดง - 30 30
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 13,888 19,888 แสดง - 30 30
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 13,888 19,888 แสดง - 30 30
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 15,888 21,888 แสดง - 30 30
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 30 30
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 20,888 26,888 แสดง - 30 30
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 20,888 26,888 แสดง - 30 30
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 21,888 27,888 แสดง - 30 30

ช่วงเวลาเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

XJICN04 เกาหลี สกี เอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์เบอร์รี่ 5วัน4คืน เดือน พ.ย.
XJICN04 เกาหลี สกี เอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์เบอร์รี่ 5วัน4คืน เดือน พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 13,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน