ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

FDMFM02 มาเก๊า จูไห่ กวางโจว 4 วัน3 คืน พ.ย.62-พ.ค. 63 ซุปตาร์ขาซี๊ดดดดด 6499

รหัสสินค้า: TSFT194504
FDMFM02 มาเก๊า จูไห่ กวางโจว 4 วัน3 คืน พ.ย.62-พ.ค. 63 ซุปตาร์ขาซี๊ดดดดด 6499

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
11 ธ.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 ( 53 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 7,499 10,999 แสดง - 20 20
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 8,499 11,999 แสดง - 20 20
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 8,499 11,999 แสดง - 20 20
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 8,499 11,999 แสดง - 20 20
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 12,499 15,999 แสดง - 20 20
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 13,499 16,999 แสดง - 20 20
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 13,499 16,999 แสดง - 30 30
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
15 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 10,499 13,999 แสดง - 20 20
12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 11,499 14,999 แสดง - 20 20
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 14,499 17,999 แสดง - 20 20
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 12,499 15,999 แสดง - 30 30
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 12,499 15,999 แสดง - 20 20
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 9,499 12,999 แสดง - 20 20

ช่วงเวลาเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

FDMFM02 มาเก๊า จูไห่ กวางโจว 4 วัน3 คืน พ.ย.62-พ.ค. 63 ซุปตาร์ขาซี๊ดดดดด 6499
FDMFM02 มาเก๊า จูไห่ กวางโจว 4 วัน3 คืน พ.ย.62-พ.ค. 63 ซุปตาร์ขาซี๊ดดดดด 6499
ราคาเริ่มต้น 7,499
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน