ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

TPKRI01 ซุปตาร์...มะเงยละอาว

รหัสสินค้า: TSFT201930
TPKRI01 ซุปตาร์...มะเงยละอาว

  • ต้นจามจุรียักษ์ , กิจกรรมล่องแพลอยคอ , ตักบาตรสะพานมอญ
  • ต้นจามจุรียักษ์ , วัดถํ้าเสือ , The Village Farm To Cafe , เขื่อนวชิราลงกรณ , สังขละบุรี , วัดวังก์วิเวการาม(ใหม)่ , เจดีย์พุทธคยา , ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วัดจมนํ้า) , ตลาดสังขละบุรีสะพานมอญ , สะพานข้ามแม่นํ้าแคว , แก้วของฝากเมือง กาญ
เดินทางช่วง
25 พ.ย. 63 - 29 ธ.ค. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63 5,188 7,188 แสดง - 9 9
29 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63 5,188 7,188 แสดง - 9 9
2 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63 5,188 7,188 แสดง - 9 9
6 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 5,188 7,188 แสดง - 9 9
9 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 5,588 7,588 แสดง - 9 9
13 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 5,188 7,188 แสดง - 9 9
16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 5,188 7,188 แสดง - 9 9
20 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 5,188 7,188 แสดง - 9 9
23 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 5,188 7,188 แสดง - 9 9
27 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 5,188 7,188 แสดง - 9 9

ช่วงเวลาเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

TPKRI01 ซุปตาร์...มะเงยละอาว
TPKRI01 ซุปตาร์...มะเงยละอาว
ราคาเริ่มต้น 5,188
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน