เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์

08.30 - 17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@365travel

Travel License : 51/00659

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี GRAND SEORAK AUTUMN 5วัน 3คืน (OZ)

ทัวร์เกาหลี GRAND SEORAK AUTUMN 5วัน 3คืน (OZ)

ทัวร์เกาหลี GRAND SEORAK AUTUMN 5วัน 3คืน (OZ)

เที่ยวเกาหลี GRAND SEORAK AUTUMN 5วัน 3คืน เดินทางด้วยสายการบินระดับ WORLD CLASS สู่กรุงโซลซอรัคซานที่สุดแห่งสีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเกาหลีใต้ พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ที่จะเปิดหัวใจของคุณ และเก็บความประทับใจ ความงดงาม และความสุข ไว้ในนั้นตราบนานแสนนาน

รหัสทัวร์

KR_OZ00010

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

25 ก.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

25,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Asiana Airlines

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

25,900

25,900

25,900

5,900

-

8,900

25

02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

27,900

27,900

27,900

5,900

-

8,900

25

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

28,900

28,900

28,900

5,900

-

8,900

25

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

28,900

28,900

28,900

5,900

-

8,900

25

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

28,900

28,900

28,900

5,900

-

8,900

25

30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

28,900

28,900

28,900

5,900

-

8,900

25

06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

26,900

26,900

26,900

5,900

-

8,900

25

13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

26,900

26,900

26,900

5,900

-

8,900

25

20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

25,900

25,900

25,900

5,900

-

8,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอ

Day : 2

เกาะนามิ | เวลไลท์คาเฟ่ (แสงวาฬคาเฟ่) (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) SOKCHO EYE (ไม่รวมค่าขึ้น) หาดซกโช | ซกโชไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) ศูนย์เวชสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท

Day : 4

พระราชวังเคียงบกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ DUTY FREE |ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

Day : 5

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ KOREAN SUPERMARKET

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง