เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์

08.30 - 17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@365travel

Travel License : 51/00659

หน้าแรก

/

ทัวร์นอร์เวย์

/

ทัวร์นอร์เวย์ NORWAY LOFOTEN 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์นอร์เวย์ NORWAY LOFOTEN 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์นอร์เวย์ NORWAY LOFOTEN 10วัน 7คืน (TG)

เที่ยวนอร์เวย์ NORWAY LOFOTEN 10วัน 7คืน เมืองทรอมโซ ขี่สโนว์โมบิล เมืองสโวลแวร์ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง หมู่บ้านฮัมนอย หมู่บ้านโอะ เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวซามิ เมืองฮาร์สตัท เมืองเฮนนิ่งวาสร์ หมู่บ้านนัสฟยอร์ด หมู่บ้านเรเน่ กรุงออสโล

รหัสทัวร์

NO_TG00017

ประเทศ

นอร์เวย์

กำหนดการเดินทาง

19 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

215,000บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

พ.ย. 67

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

215,000

-

-

31,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ

Day : 2

กรุงออสโล - ทรอมโซ -ยอดเขาสโตรไตเนิน

Day : 3

กวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน -สโนว์โมบิล (ชมแสงเหนือ)

Day : 4

เมืองฮาร์สตัท - เมืองสโวลแวร์

Day : 5

เมืองเฮนนิ่งสวาร์ - หมู่บ้านนัสฟยอร์ด - ฮัมนอย - หมู่บ้านเรเน่

Day : 6

หมู่บ้านโอะ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองฮาร์สตัท

Day : 7

เมืองฮาร์สตัท - กรุงออสโล

Day : 8

กรุงออสโล

Day : 9

กรุงออสโล - สนามบินนานาชาติออสโล

Day : 10

กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง