เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์

08.30 - 17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@365travel

Travel License : 51/00659

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เขาหวงซาน หุบเขาเทวดา 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน เขาหวงซาน หุบเขาเทวดา 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน เขาหวงซาน หุบเขาเทวดา 6วัน 5คืน (SL)

เที่ยวจีน เขาหวงซาน หุบเขาเทวดา 6วัน 5คืน เที่ยวสบายๆ ไม่เข้าร้านช้อปรัฐบาล พาท่านล่องเรือชมโชว์อู้หนี่โจว ชมความงดงาม "หมู่บ้านวั้งเชียนกู่" พิเศษขึ้นกระเช้าชมความงามของเขาหวงซาน

รหัสทัวร์

CN_SL00083

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

20 ต.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

28,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

28,999

-

-

6,000

9,900

19,900

20

25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

29,999

-

-

6,000

9,900

19,900

20

30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

29,999

-

-

6,000

9,900

19,900

20

22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

30,999

-

-

6,000

9,900

19,900

20

11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67

29,999

-

-

6,000

9,900

19,900

20

27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

31,999

-

-

8,000

9,900

20,900

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง

Day : 2

เมืองหวงซาน - ชมความงดงามของภูเขาหวงซาน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว) ชมวิวด้านเป๋ยไห่ - ยอดเขาสื้อซิ่น – ต้นสนพันปี - เข้าสู่ที่พัก

Day : 3

ชมหมู่บ้านโบราณหวงหลิง “หมู่บ้านชนบทสวยที่สุดในเมืองจีน” (รวมค่าขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์แล้ว) - ตื่นเต้นหวาดเสียวกับสะพานกระจก -เมืองอู้หนี่โจว– พิเศษ!! นำท่านล่องเรือชมไฟ แสง สี สวยๆ ในยามค่ำคืน

Day : 4

หมู่บ้านโบราณสุ่ยม่อซ่างเหอ – ชมความงดงามของ “หมู่บ้านวั้งเซียนกู่” หรือ “หุบเขาเทวดาชื่อดัง” – ไฮไลท์!! พาท่านชมวิวสวยๆ ในยามค่ำคืน - ชมแสง สี สุดอลังการของหุบเขาวั้งเซียนกู่

Day : 5

เมืองอี้หยาง – พระนอนอี้หยาง “ พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” – ซ่างเหรา - ถนนโบราณจู๋ชี (ZHUXI OLD STREET)– อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน – เข้าสู่ที่พัก

Day : 6

ซ่างเหรา - หวงซาน – พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว – ถนนโบราณลี่หยาง - ดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 143 ครั้ง