เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์

08.30 - 17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@365travel

Travel License : 51/00659

รหัสทัวร์

ประเทศ

กำหนดการเดินทาง

-

จำนวนวัน

ราคาเริ่มต้น

/ท่าน

เดินทางโดย

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,900

10,000

25,999

34

01 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,900

10,000

25,999

34

08 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

33,999

33,999

33,999

6,900

10,000

27,999

34

15 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

30 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67

29,999

29,999

29,999

6,900

10,000

23,999

34

01 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

04 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

05 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

06 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

07 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

24,999

34

08 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

32,999

32,999

32,999

6,900

10,000

26,999

34

09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

37,999

37,999

37,999

6,900

10,000

31,999

34

10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

38,999

38,999

38,999

6,900

10,000

32,999

34

13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

27 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

28 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

02 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

03 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

04 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

05 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

06 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

07 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

09 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

11 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

16 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

18 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

23 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

25 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

30 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67

37,999

37,999

37,999

6,900

10,000

31,999

34

01 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67

37,999

37,999

37,999

6,900

10,000

31,999

34

02 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

38,999

38,999

38,999

6,900

10,000

32,999

34

05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

41,999

41,999

41,999

6,900

10,000

35,999

34

07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

38,999

38,999

38,999

6,900

10,000

32,999

34

08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

37,999

37,999

37,999

6,900

10,000

31,999

34

09 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

37,999

37,999

37,999

6,900

10,000

31,999

34

14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

37,999

37,999

37,999

6,900

10,000

31,999

34

15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67

37,999

37,999

37,999

6,900

10,000

31,999

34

16 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67

37,999

37,999

37,999

6,900

10,000

31,999

34

17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

23 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

44,999

44,999

44,999

6,900

10,000

38,999

34

28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

44,999

44,999

44,999

6,900

10,000

38,999

34

31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

03 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68

37,999

37,999

37,999

6,900

10,000

31,999

34

04 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

05 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68

33,999

33,999

33,999

6,900

10,000

27,999

34

06 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

11 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

12 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68

33,999

33,999

33,999

6,900

10,000

27,999

34

13 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

16 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68

33,999

33,999

33,999

6,900

10,000

27,999

34

20 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

25 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

26 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68

33,999

33,999

33,999

6,900

10,000

27,999

34

27 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

28 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

01 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

02 ก.พ. 68 - 07 ก.พ. 68

34,999

34,999

34,999

6,900

10,000

28,999

34

03 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68

35,999

35,999

35,999

6,900

10,000

29,999

34

04 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

07 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68

38,999

38,999

38,999

6,900

10,000

30,999

34

08 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68

36,999

36,999

36,999

6,900

10,000

30,999

34

09 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68

37,999

37,999

37,999

6,900

10,000

31,999

34

10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

17 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

36,999

34

19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

36,999

34

21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

24 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

34,999

34

27 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

01 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

02 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

03 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

04 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

07 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

08 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

09 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

10 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

16 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

17 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68

40,999

40,999

40,999

6,900

10,000

34,999

34

22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

23 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68

39,999

39,999

39,999

6,900

10,000

33,999

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ-โมจิโกะ เรโทร (ออนเซน)

Day : 3

อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ-ช้อปปิ้งโจไซเอน-AEON MALL

Day : 4

ปราสาทคุมาโมโตะ-แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต

Day : 5

ตลาดเช้า โยบุโกะ-ปราสาทคาระสึ- กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ-ย่านช้อปปิ้งเทนจิน

Day : 6

สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ