เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์

08.30 - 17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@365travel

Travel License : 51/00659

หน้าแรก

/

ทัวร์เคนย่า

/

ทัวร์เคนย่า แกรนด์เคนย่า ซาฟารี 9วัน 7คืน

ทัวร์เคนย่า แกรนด์เคนย่า ซาฟารี 9วัน 7คืน

ทัวร์เคนย่า แกรนด์เคนย่า ซาฟารี 9วัน 7คืน

เที่ยวเคนย่า แกรนด์เคนย่า ซาฟารี 9วัน 7คืน กรุงไนโรบี เคนย่า อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี GAME DRIVE อัมโบเซลี ท่องซาฟารี ณ อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี กรุงไนโรบี เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า โอล เพเจ โอล เพเจตา น้ำตกทอมสัน อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่าทั้งวัน ภัตตาคารคาร์นิวอร์

รหัสทัวร์

KE_EK00001

ประเทศ

เคนย่า

กำหนดการเดินทาง

01 มิ.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

191,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

229,900

229,900

229,900

59,900

-

-

20

07 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

229,900

229,900

229,900

59,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ดูไบ – กรุงไนโรบี (เคนย่า)

Day : 2

กรุงไนโรบี (เคนย่า) - อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี - GAME DRIVE

Day : 3

อัมโบเซลี - ท่องซาฟารี ณ อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี - กรุงไนโรบี(โดยเที่ยวบินภายในประเทศ)

Day : 4

กรุงไนโรบี - เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า โอล เพเจ

Day : 5

โอล เพเจตา - น้ำตกทอมสัน - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู

Day : 6

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า

Day : 7

มาไซ มาร่า – ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่าทั้งวัน

Day : 8

มาไซ มาร่า - กรุงไนโรบี (โดยเที่ยวบินภายในประเทศ) - ภัตตาคารคาร์นิวอร์ - สนามบิน

Day : 9

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง