เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์

08.30 - 17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@365travel

Travel License : 51/00659

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา 5วัน 4คืน (VN)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา 5วัน 4คืน (VN)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา 5วัน 4คืน (VN)

ท่องดินเเดนเเห่งสายหมอก พักซาปา 2 คืน UNSEEN ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์ เช็คอิน MOANA CAFE

รหัสทัวร์

VN_VN00077

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

18 ม.ค. 67 - 23 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

12,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietnam Airlines

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

17,990

-

16,990

3,900

5,000

-

30

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

17,990

-

16,990

3,900

5,000

-

30

07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

14,990

-

13,990

3,900

5,000

-

30

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

16,990

-

15,990

3,900

5,000

-

30

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

16,990

-

15,990

3,900

5,000

-

30

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

12,990

-

11,990

3,900

5,000

-

30

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

12,990

-

11,990

3,900

5,000

-

30

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

12,990

-

11,990

3,900

5,000

-

30

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

13,990

-

12,990

3,900

5,000

-

30

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

13,990

-

12,990

3,900

5,000

-

30

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

13,990

-

12,990

3,900

5,000

-

30

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

13,990

-

12,990

3,900

5,000

-

30

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

13,990

-

12,990

3,900

5,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - เมืองนิงห์บิงห์

Day : 2

ล่องเรือนิงห์บิงห์ - เมืองซาปา - โบสถ์หิน - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

Day : 3

เมืองซาปา - อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน

Day : 4

โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - ด่านแดนเวียดนาม-จีน - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย

Day : 5

สุสานโฮจิมินห์ - สนามบินนอยไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 157 ครั้ง